Werkwijze

Na een eerste contact per telefoon of mail plan ik graag een echte kennismaking bij je thuis. Dit bezoek is bedoeld om kennis te maken met jou, als klant en mogelijke opdrachtgever, maar ook met je leefsituatie, je gezin en wellicht ook de plek waar plannen voor ontworpen moeten worden. In dit gesprek, waar géén kosten voor in rekening gebracht worden, worden wensen en uitgangspunten besproken en gedeeld. En bepaald hoe we wel of niet verder gaan.

In veel gevallen zal het lukken om zonder kosten in een korte tijd een zeer gerichte indicatie te geven van de kosten die gemoeid zijn met de realisatie van een interieurproject. Hiervoor wordt een eenvoudig, doch serieus, plan ontworpen en kan op basis daarvan snel gerekend worden. Deze snelle offerte kost je nog steeds niets.

Bij grotere interieurprojecten kunnen er wel kosten in rekening gebracht worden, wanneer er zogenaamde ‘praatplannen’ ontworpen worden en besproken worden.

 In de volgende stap zal er gericht gedacht en gedetailleerd getekend gaan worden. Voor dit vervolgtraject, waarin er veel input van jou als toekomstige gebruiker nodig zal zijn, zullen er kosten in rekening gebracht gaan worden. Hiervoor zal zoveel tijd genomen worden als nodig is om het project succesvol af te ronden. Afhankelijk van het project zullen deze kosten variëren en in de vorm gegoten worden van een uurtarief of een vaste post ‘ontwerpkosten’.

Na de afwikkeling van een project kunnen deze kosten aan het eind van het project weer in mindering gebracht worden, iets wat van te voren vanzelfsprekend wordt afgesproken.

Tijdens het vervolg traject is het gebruikelijk dat we elkaar regelmatig zullen spreken en dat diverse stadia van plannen besproken en door jou beoordeeld zullen worden.

Dit allemaal met het ultieme en gezamenlijke doel: een 100% ogend en functionerend interieurontwerp.